Afbestillingsforsikring

"...Not calling Gouda will make your adventure short...."

En afbestillingsforsikring fra Gouda dækker hvis uheldet skulle være ude og du ikke har mulighed for at tage på din rejse.

Afbestillingsforsikringen dækker bl.a. i forbindelse med:

  • Sygdom, tilskadekomst, hospitalsindlæggelse og dødsfald
  • Graviditet
  • Brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på egen bolig/virksomhed

I skadetilfælde foretages afbestillingen direkte til KILROY inden rejsens påbegyndelse. KILROY skal informeres senest én arbejdsdag efter det opståede. Afbestillingen foretages først telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation.

Beregn pris og bestil din afbestillingsforsikring
Køb her
Kontakt