Hvorfor er den billet, jeg finder online, billigere end den KILROYs rejseeksperter fandt?

Når du køber rejsen online, gør du selv alt arbejdet, og udstedelse og fakturering af billetten foregår automatisk, hvilket alt i alt hjælper til at holde omkostningerne nede i forhold til at rejsebestillingen sker i en af vores butikker.

Vær dog opmærksom på, at hvis du skal være væk i en længere periode eller ønsker en rejse med mange stop/destinationer, så er det meget sandsynligt, at vores rejseeksperter kan finde en mere fleksibel og billigere rejse til dig, end du selv kan finde online.

« Tilbage til liste
Kontakt